Veelgestelde vragen oftewel F.A.Q:


Kunnen we gewoon een rondje komen schieten voor een feestje, groepsuitje of gewoon een enkele keer?

Het antwoord daarop is simpel, NEE helaas mag dat niet! De wetgever is hierover vrij duidelijk, je kan enkel en alleen een introductie in de schietsport volgen met het oog op lid worden van een schietsportvereniging. Je kan dus niet voor de “lol”een keertje komen schieten of een schietles nemen.

Moet ik een V.O.G. (verklaring omtrent gedrag) overleggen bij een introductie?

Nee dat is niet nodig, als het na je introductie komt tot een inschrijving vragen wij een V.O.G. voor je aan bij justis.

Als ik lid ben kan ik dan meteen een vergunning aanvragen?

Nee, alvorens het bestuur van onze vereniging een vergunningsaanvraag voor je kan ondertekenen (Wm3 verklaring) dien je ten minste 6 maanden aspirant lid te zijn geweest en 12 maanden volwaardig lid van de vereniging. Tevens dien je de wettelijk vereiste schietbeurten ruimschoots te hebben gehaald alvorens wij je aanvraag ondertekenen.

In Nederland is het bezit van vuurwapens streng gereguleerd en wordt het verlenen van een vuurwapenverlof zorgvuldig beoordeeld. De eisen voor het aanvragen van een vuurwapenverlof zijn onderworpen aan de Wet wapens en munitie. Houd er rekening mee dat wetgeving kan veranderen, dus het is altijd verstandig om de meest recente informatie te raadplegen of contact op te nemen met de lokale autoriteiten. Hier zijn echter enkele algemene vereisten:

  1. Legitieme reden: Je moet een legitieme reden hebben om een vuurwapenverlof aan te vragen, zoals sportbeoefening, jacht of verzameling.
  2. Lidmaatschap schietsportvereniging: Als je een vuurwapen voor sportschieten wilt verkrijgen, moet je meestal lid zijn van een erkende schietsportvereniging.
  3. Psychische en fysieke geschiktheid: Je moet psychisch en fysiek geschikt worden geacht om een vuurwapen te bezitten. Dit kan inhouden dat je een verklaring van over je (geestelijke) gezondheid moet overleggen.
  4. Geen strafblad: Je mag geen strafblad hebben. Voor sommige vergrijpen kan een uitzondering worden gemaakt, maar over het algemeen geldt dat een strafblad een belemmering vormt.
  5. Voldoen aan opslageisen: Je moet voldoen aan de eisen voor de opslag van vuurwapens en munitie. Dit houdt in dat je een goedgekeurde wapenkluis moet hebben.
  6. Screening door de politie: De politie voert een uitgebreid onderzoek uit naar je achtergrond, inclusief het controleren van referenties en het inwinnen van informatie bij bijvoorbeeld de gemeente en de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst).

Het is belangrijk om te benadrukken dat het verkrijgen van een vuurwapenverlof in Nederland niet vanzelfsprekend is en dat de aanvraag zorgvuldig wordt beoordeeld door de politie en het Openbaar Ministerie. Het naleven van de wettelijke vereisten en procedures is essentieel. Neem voor de meest actuele en gedetailleerde informatie contact op met de lokale politie of de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie).

Is deelname aan een wedstrijden verplicht?

Voor verlofhouders is deelname aan wedstrijden verplicht, wij bieden hiervoor deelname aan onze clubcompetitie aan.

Deelname aan onze clubcompetitie biedt leden een boeiende en uitdagende gelegenheid om hun vaardigheden op het gebied van schietsport te tonen en te verbeteren. Onze competitie, georganiseerd binnen de context onze schietsportvereniging, creëert een gemeenschap van gelijkgestemde enthousiastelingen die samen streven naar prestatieverbetering en sportiviteit. Het competitieve element bevordert niet alleen gezonde rivaliteit, maar ook camaraderie onder leden. Of je nu nieuw bent in de schietsport of een doorgewinterde deelnemer, onze clubcompetitie biedt een platform waar leden hun nauwkeurigheid, concentratie en discipline kunnen aanscherpen. Daarnaast draagt het bij aan een veilige en gestructureerde omgeving waarin het plezier van de schietsport samengaat met het bevorderen van veiligheidsnormen en verantwoordelijkheid bij het omgaan met vuurwapens.

Waarom is het beleid op aanname van leden streng en waarom zijn de procedures zo lang?

We hebben de laatste jaren te maken met veel bevooroordeelde berichtgeving over de schietsport, deze heeft aanzienlijke negatieve gevolgen voor onze gemeenschap. Wanneer men een eenzijdig beeld schetst, gebaseerd op incidenten of uitzonderlijke gevallen, wordt de schietsport vaak onterecht gestigmatiseerd. Dit kan leiden tot een vertekend publiek begrip en onterechte vooroordelen tegenover schutters en schietsportverenigingen. De gevolgen hiervan zijn onder meer een verminderd maatschappelijk draagvlak, strengere regelgeving en zelfs negatieve publieke percepties die de werving van nieuwe leden kunnen bemoeilijken. Het is van cruciaal belang dat we als schietsportgemeenschap actief streven naar het bevorderen van een evenwichtig en vooral objectief beeld van onze activiteiten.

Als lid van onze schietvereniging ben je niet alleen een vertegenwoordiger van onze club, maar ook een ambassadeur voor de schietsport in zijn geheel. Jouw houding, gedrag en naleving van veiligheidsnormen dragen bij aan het vormgeven van het imago van de schietsport. Het is essentieel om te beseffen dat elke handeling en interactie, zowel binnen als buiten de vereniging, een impact kan hebben op hoe de schietsport wordt waargenomen. Door verantwoordelijkheid, respect en sportiviteit te tonen, draag je bij aan het creëren van een positieve indruk van de schietsportgemeenschap. Het delen van kennis, het bevorderen van veiligheidsbewustzijn en het verwelkomen van nieuwkomers zijn manieren waarop je als lid niet alleen het visitekaartje van onze vereniging bent, maar ook een positieve bijdrage levert aan het bredere beeld van de schietsport.

Vandaar dat er door de wetgever, KNSA en ook onze vereniging procedures zijn opgesteld om te voorkomen dat men om de “verkeerde” redenen een lidmaatschap aangaat bij een schietvereniging.

Wat kan ik verwachten in de Aspirant lidmaatschap periode?

Het aspirant lidmaatschap bij onze vereniging beslaat ten minste een periode van 6 maanden, zoals wettelijk bepaald. Gedurende deze tijd krijgen aspirant-leden de kans om zich grondig te oriënteren op de schietsport, waarbij de nadruk ligt op het aanleren van veiligheidsprotocollen, schiettechnieken en de verantwoordelijke omgang met vuurwapens. Deze zorgvuldig geplande duur van het aspirant lidmaatschap is niet alleen bedoeld om de aspirant-leden te voorzien van een uitgebreide introductie, maar ook om hen de gelegenheid te geven zich vertrouwd te maken met de gemeenschap en de cultuur van onze schietvereniging. Dit wettelijk vastgestelde traject waarborgt niet alleen een gestructureerde en veilige omgeving voor de aspirant-leden, maar draagt ook bij aan de kwaliteit en integriteit van onze schietsportgemeenschap als geheel.

Gedurende de aspirant lidmaatschapsperiode staat intensieve begeleiding centraal om ervoor te zorgen dat nieuwe leden zich op een veilige en verantwoorde manier kunnen bekwamen in de schietsport. Onze vereniging hecht grote waarde aan het overdragen van kennis en het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden. Tijdens deze periode worden aspirant-leden begeleid door ervaren instructeurs die hen de basisprincipes van de schietsport bijbrengen, inclusief veiligheidsprotocollen, schiettechnieken en de omgang met vuurwapens. Aan het einde van de aspirant lidmaatschapsperiode worden de verworven kennis en vaardigheden getoetst door middel van zowel een schriftelijke als een praktijktest. Dit evaluatiemoment dient niet alleen als maatstaf voor de individuele vooruitgang, maar waarborgt ook dat alle leden een solide basis hebben voordat ze volledig deelnemen aan de schietsportactiviteiten binnen de vereniging. Deze toetsing draagt bij aan een veilige en gestructureerde omgeving, waarin leden met vertrouwen en bekwaamheid kunnen genieten van de schietsport.

Wat kost het om de schietport te beoefenen?

Het beoefenen van de schietsport brengt enkele kosten met zich mee waarmee aspirant-leden rekening dienen te houden. Tijdens je aspirant periode betaal je uiteraard de contributie van de vereniging en daarnaast de verschoten munitie (afhankelijk van het type munitie, ter indicatie 50st. .22 betaal je tussen de €7.00-€10.00 voor)

Uiteraard dien je de versnaperingen in onze kantine ook te betalen, aangezien we een vereniging zijn en geen winstoogmerk hebben houden we onze prijzen aantrekkelijk en voor iedereen betaalbaar.

Als je eenmaal een jaar volwaardig lid bent is een van de belangrijkste kostenposten vaak de aanschaf van een vuurwapen, dat moet voldoen aan wettelijke eisen en veiligheidsnormen. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan de benodigde munitie voor training en wedstrijden. Leden worden ook aangemoedigd om persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals gehoorbescherming en oogbescherming, aan te schaffen om de veiligheid tijdens het schieten te waarborgen. Lidmaatschapsbijdragen aan de schietsportvereniging, die vaak bijdragen aan de faciliteiten, instructie en verzekeringen, zijn ook een factor om in overweging te nemen. Het onderhoud van vuurwapens en eventuele kosten voor deelname aan competities of evenementen kunnen ook bijdragen aan de totale investering.

Het is belangrijk voor aspirant-leden om zich bewust te zijn van deze kosten en deze in overweging te nemen bij het nemen van de beslissing om de schietsport te beoefenen. Transparantie over kosten en financiële verplichtingen helpt om realistische verwachtingen te scheppen en draagt bij aan een positieve en verantwoorde betrokkenheid binnen de schietsportgemeenschap.

Welke schietsportdisciplines kan ik bij jullie beoefenen?

Bij onze schietvereniging bieden we onze leden de mogelijkheid om bijna alle door de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) gereglementeerde disciplines te beoefenen. Dit omvat diverse disciplines zoals luchtdrukwapens, klein kaliber geweren, en handvuurwapens, waarmee leden hun vaardigheden en passie voor de schietsport kunnen ontwikkelen en delen. Onze vereniging streeft ernaar een breed scala aan mogelijkheden te bieden, zodat leden hun specifieke interessegebieden binnen de schietsport kunnen verkennen en verfijnen.

Het is belangrijk op te merken dat, hoewel we een diverse reeks disciplines ondersteunen, we geen zwartkruit verschieten op onze baan. Deze beperking is in lijn met de veiligheidsvoorschriften en regelgeving van de KNSA en garandeert een consistente en veilige schietomgeving voor al onze leden. Ondanks deze beperking blijven we ons inzetten voor het bieden van een inclusieve en gevarieerde schietsportervaring, waarin leden kunnen genieten van diverse disciplines binnen de vastgestelde richtlijnen en veiligheidsnormen.

Wat voor vereniging zijn jullie?

Binnen onze schietvereniging hanteren we een visie waarbij de onderlinge verhoudingen en het ouderwetse verenigingsgevoel centraal staan, boven een streven naar een hoog ledenaantal. We hechten veel waarde aan een hechte gemeenschap, waarbij de nadruk ligt op kwalitatieve interacties tussen leden, eerder dan op kwantiteit. Deze benadering waarborgt dat onze leden niet slechts gezichten zijn, maar waardevolle individuen die bijdragen aan de rijke sociale dynamiek van onze vereniging.

Onze vereniging is meer dan enkel een plek om de schietsport te beoefenen; het fungeert als een avondje uit voor onze leden. We streven naar het creëren van een gezellige en gastvrije sfeer, waarin sociale interactie en plezier net zo belangrijk zijn als het beoefenen van schietdisciplines. Deze aanpak bevordert niet alleen het onderlinge begrip en respect tussen leden, maar draagt ook bij aan het versterken van het verenigingsgevoel dat essentieel is voor het succes van onze vereniging.

Daarnaast draagt deze nadruk op gemeenschapsopbouw bij aan het voorkomen van misbruik van de aan ons gegeven privileges binnen onze vereniging. Door een cultuur van openheid, onderling respect en betrokkenheid te stimuleren, creëren we een veilige omgeving waarin elk lid zich gesteund voelt. Het streven naar een hechte en gezellige schietsportgemeenschap gaat hand in hand met het waarborgen van een veilige en respectvolle omgeving voor al onze leden.

Wat zijn jullie openingstijden?

Wij zijn momenteel alleen op de donderdagavond van 19:00 tot 23:00 geopend. Daarnaast bieden we onze “ervaren” leden de mogelijkheid aan om deel te nemen aan de dynamische disciplines die we beoefenen welke op uitnodiging plaatsvinden op de zondag.

Wat is de K.N.S.A. en waarom is een lidmaatschap van de K.N.S.A. verplicht?

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie, afgekort K.N.S.A., is de overkoepelende organisatie die de schietsport in Nederland vertegenwoordigt en coördineert. De K.N.S.A. fungeert als een belangrijk orgaan dat toezicht houdt op de regelgeving, veiligheidsnormen en het wedstrijdaspect van de schietsport binnen het land. Het doel van de K.N.S.A. is het bevorderen en borgen van de schietsport op zowel recreatief als competitief niveau.

In Nederland is het verplicht om lid te zijn van de K.N.S.A. om de schietsport te mogen beoefenen. Dit verplichte lidmaatschap heeft meerdere doelen. Allereerst waarborgt het de naleving van strikte veiligheidsprotocollen en -normen binnen de schietsportgemeenschap. Leden van de K.N.S.A. dienen zich te houden aan de vastgestelde regels, wat essentieel is voor een veilige beoefening van de schietsport.

Daarnaast zorgt het K.N.S.A. lidmaatschap ervoor dat schutters toegang hebben tot erkende schietsportverenigingen en georganiseerde wedstrijden. De K.N.S.A. ondersteunt en organiseert diverse competities en evenementen, waardoor leden de mogelijkheid krijgen hun vaardigheden te tonen en zich te meten met anderen in een gestructureerde en gecontroleerde omgeving.

Samengevat is het verplichte lidmaatschap van de K.N.S.A. in Nederland bedoeld om de veiligheid, integriteit en georganiseerde ontwikkeling van de schietsport te waarborgen. Het lidmaatschap biedt schutters niet alleen de kans om hun passie te beoefenen, maar ook om deel uit te maken van een bredere gemeenschap die zich inzet voor de groei en bevordering van de schietsport in het land.

Als ik aspirant lid word heb ik natuurlijk geen eigen wapen, hoe werkt dat dan op de vereniging? Ben ik verplicht uiteindelijk zelf een wapen aan te schaffen?

Binnen onze schietvereniging streven we naar een inclusieve benadering, waarbij leden zonder verlof, waaronder aspirant-leden, kosteloos gebruik kunnen maken van de sportwapens van de vereniging. Deze toegankelijkheid is bedoeld om aspiranten de mogelijkheid te bieden zich vertrouwd te maken met de schietsport voordat ze overgaan tot het aanvragen van een eigen wapenverlof. We geloven sterk in het creëren van een laagdrempelige omgeving waarin leden op een veilige en verantwoorde manier kunnen deelnemen aan de schietsport, ongeacht hun ervaringsniveau.

Hoewel het aanvragen van een wapenverlof niet verplicht is voor leden, beschouwen we het als een natuurlijke volgende stap voor degenen die hun eigen prestaties naar een hoger niveau willen tillen. Een eigen wapen biedt leden de mogelijkheid om hun schietvaardigheden te verfijnen en zich meer te specialiseren in specifieke disciplines. Het streven naar een wapenverlof wordt daarbij aangemoedigd als een progressiestap voor leden die hun betrokkenheid bij de schietsport willen verdiepen en hun persoonlijke doelen willen bereiken. Op deze manier streven we ernaar om zowel beginnende als ervaren schutters te ondersteunen in hun schietsportreis binnen onze vereniging.

× Hoe kan ik je helpen?