Veilig de schietsport beoefenen

Veiligheidsregels

Omdat we met vuurwapens schieten is veiligheid van het grootste belang, wanneer men zich echter houd aan de veiligheidsregels dan is de schietsport net zo veilig als schaken.

Hieronder staan de veiligheidsregels zoals ze bij onze vereniging gehanteerd worden. Om de veiligheid op de baan te kunnen waarborgen is er ten tijde van het schieten op de clubavond een baancommandant aanwezig. De baancommandant houd toezicht, corrigeert verenigingsleden (indien nodig, ook elkaar) en geeft instructie aangaande alle veiligeheidsregels.

De volgende “basis” veiligheidsregels zijn ten alle tijden van toepassing binnen de muren van onze vereniging

Behandel elk vuurwapen alsof het geladen is.

Houd de loop altijd in een veilige richting.

Houd uw vinger van de trekker, langs de trekkerbeugel tot het moment dat het wapen gericht is.

Speel nooit met vuurwapens, richt nooit op iemand, wees zeker van uw doel.

Beoefen het laden en ontladen van een nieuw of onbekend wapen op een veilige plek, zoals het schietpunt.

Laat nooit een (on)geladen wapen onbeheerd liggen.

Laat het wapen bij calamiteiten op de baan altijd open liggen, magazijn eruit of trommel open.

Zorg bij het overdragen van een wapen dat het ongeladen is, met de slede naar achter (pistool), de trommel geopend (revolver) of de grendel naar achter (geweer). In alle gevallen met de patroonhouder verwijderd.

Combineer het schieten NOOIT met alcohol.

Wijs medeschutters of eventueel (on)veilig gedrag.

Aanwijzingen van de baancommandant dienen ten alle tijde strikt te worden opgevolgd.

Geen wapens buiten het schietpunt laden.

Geen verlof, dan ook geen munitie meenemen.

Na de schietbeurt, schietpunt opruimen.

Draag altijd gehoorbescherming en veiligheidsbril.

Bij storing aan wapens en/of munitie, het wapen in veilige richting neerleggen en de baancommandant roepen.

Aanvullende veiligheidsregels en wapenhantering

Maximaal 2 personen op een schietpunt.
Wanneer er instructie gegeven wordt is het mogelijk om met 2 personen op een schietpunt aanwezig te zijn, het komt echter regelmatig voor dat “liefhebbers” achter de schietpunten staan om te kijken. We begrijpen dat dit mooi is, echter dit hindert de baancommandanten in het bewaren van het overzicht. Vandaar dat de baancommandanten erop zullen toezien dat er max. 2 personen per schietpunt aanwezig mogen zijn.

Opruimen!
We gaan er van uit dat iedere schutter de hulzen om zijn schietpunt heen even opruimt wanneer hij of zij klaar is met zijn schietbeurt. Orde en netheid zorgen voor veiligheid. De baancommandanten kunnen mensen hierop aanspreken. Na 22:30 uur ruimen we gezamenlijk op.

Problemen
Als een schutter een probleem heeft en deze zelf niet kan oplossen steekt deze een hand omhoog zodat de baancommandanten dit kunnen zien. Indien de schutter ligt dient deze zijn voet omhoog te doen. Een van de baancommandanten komt dan kijken en zal de noodzakelijke vervolg stappen ondernemen.

Vast vuren!
Wanneer er een noodsituatie is, bijvoorbeeld een ongeluk, of de stroom en/of verlichting valt uit. Dan zal een baancommandant het commando Vast vuren! gebruiken door middel van de alarmbel te laten rinkelen. Bij dit commando dient iedere schutter zijn schietoefening te staken, het wapen neer te leggen op de tafel (geladen of ongeladen) met de loop in de richting van de kogelvanger en doet vervolgens 2 stappen naar achteren. De schutter blijft op die plaats totdat hij een ander commando heeft ontvangen van een baancommandant of veiligheids functionaris. Naar gelang de situatie geschikt is kan deze besluiten de schietsessie te hervatten ofwel te evacueren.

Transport en vasthouden van wapens op de baan

De manier waarop een wapen vastgehouden dient te worden is belangrijk op de baan. Wanneer een wapen op de juiste manier gedragen wordt is het voor iedereen, leden en baancommandanten, duidelijk of het wapen veilig is.

De baancommandant heeft gelijk!
De baancommandant is verantwoordelijk voor wat er op de baan gebeurt. Beslissingen genomen door de baancommandant dienen door iedereen te worden opgevolgd. Discussies hierover worden niet gevoerd op de baan maar na afloop van de schietavond in de kantine in het bijzijn van het aanwezige bestuur.

In 2013 is er op initiatief van onze vereniging in de ALV van de K.N.S.A. een voorstel aangenomen van onze vereniging om een veiligheidsinstructiefilm te maken die landelijk gebruikt kon worden. Onderstaand treft u het resultaat hiervan en ondanks dat er op verschillende verenigingen op detailniveau andere procedures gelden, geeft het een aardige indruk van de gan van zaken binnen een schietvereniging.

 

Ook deze onderstaande amerikaanse film geeft een goede indruk hoe men veilig onze sport kan beoefenen

Geef een antwoord