Aanvragen van een Wm3

Mooi! U staat op het moment een wapen aan te schaffen voor het optimaal beoefenen van uw schietsport. Deze aanvraag is aan een aantal regels en wetgeving onderhevig. Onderhande heeft u hier van het bestuur van onze vereniging een zogenaamde wm3 verklaring nodig. Voor het verstrekken van de wm3 verklaring vragen wij u het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

De keuze om een verlof aan te vragen of een wapen bij te kopen is geen zaak die u te licht zal moeten opvatten.

U zal bijvoorbeeld aan de huidig geldende wetgeving moeten voldoen. Wij verwachten van onze leden dat zij zichzelf verdiepen in de regelgeving en zelf op de hoogte zijn van wat wel en ook wat niet mag.

Zowieso dient u alvorens de aanvraag in behandeling word genomen ten minste 12 maanden volwaardig lid te zijn van onze vereniging (de aspirant persiode telt niet mee) en ten minste aan 18 schietoefeningen en 5 wedstrijden te hebben deelgenomen.

Aan het type wapen wat u voor handen mag hebben stelt de wetgever eisen en dat met name op het gebied van de duur van uw lidmaatschap en functionaliteit van het wapen. Meer info hierover vind u in de zogenaamde Circulaire wapens en Munitie C.w.m. deze in online vindbaar bij bijvoorbeeld de K.N.S.A. Tevens zal u moeten aangeven welke discipline u gaat schieten met het wapen, en u kunt de officiele benaming van de beoogde discipline vinden op de website van de KNSA. (zoeken op disciplines)

Het aanschaffen van een eigen wapen is versoepeld. De verplichte aankoop van een klein kaliber wapen is vervallen. Je mag nu meteen een Groot Kaliber Pistool of Groot Kaliber Geweer (niet semiautomatisch) kopen. Maar dit mag pas na twee jaar lidmaatschap. Wil je toch na één jaar al een eigen wapen hebben dan mag het alleen maar klein kaliber zijn.

Er geld voor onze vereniging een magazijn beperking voor semi-automatische geweren en pistolen, de maximale magazijncapaciteit vastgesteld op 10 patronen voor het geweer en voor pistolen op 20 patronen. Wil je wel grotere magazijnen bezitten? In dat geval zal je aansluiting moeten zoeken bij een N.P.S.A. (ISPC) vereniging

 Als serieus schutter dient u aan te tonen dat u een uitzondering bent op het verbod aan burgers om vuurwapens te bezitten. Dit is een serieuze verantwoordelijkheid en derhalve dient u te weten wat de discipline waar u het wapen voor nodig heeft inhoud, het bestuur kan u hier niet mee helpen dit dient u zelf te onderzoeken.

Groot kaliber 100 meter disciplines mogen zowel bij ons op 50 meter beoefend worden als bij onze partners waarmee wij overeenkomsten hebben om deze op 100 meter te oefenen op locatie.

Het bestuur van de vereniging doet zijn best uw aanvraag z.s.m. in behandeling te nemen echter het kan voorkomen dat de aanvraag enkele tijd in beslag zal nemen. Voor alle duidelijkheid het is alleen mogelijk voor leden van de Krommenieer S.V. A8 om een wm3 verklaring aan te vragen bij ons bestuur.

Na het invullen van onderstaand formulier ontvangt u van ons automatisch een mail met daarin alle door u te nemen stappen en in te vullen informatie. Deze dient u volledig en correct aan te leveren, onvolledige formulieren worden niet in behandeling genomen.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw adres (verplicht)

  Uw Postcode en plaats (verplicht)

  Uw Telefoonnummer (verplicht)

  Sinds wanneer bent u lid van onze vereniging?(verplicht)

  Het Merk en tevens het Type wapen waarvoor u deze aanvraag doet(verplicht)

  Het Kaliber van dit wapen(verplicht)

  Het serienummer van dit wapen(verplicht)

  Voor welke KNSA gereglementeerde discipline wilt u een wm3 aanvraag? (verplicht)

  Hoeveel schietbeurten heeft u in de afgelopen 12 maanden gedaan? (verplicht)

  Naar mijn beste weten zijn er geen enkele bezwaren mogelijk waarop de politie mijn verlof of deze bijschrijving eventueel zou kunnen weigeren. Ik verklaar dan ook aan alle eisen te kunnen voldoen die de wetgever stelt aan het verkrijgen van een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen.
  Ik verklaar bij deze dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. Ik geef de krommenieer s.v. A8 volledige toestemming mijn persoonsgegevens te bewaren voor administratiedoeleinden.
  Ik begrijp dat onvolledige aanvragen niet in behandeling worden genomen

  Geef een antwoord