Aanvragen van een Wm3

Goed u staat op het moment een wapen aan te schaffen voor het optimaal beoefenen van uw schietsport. Deze aanvraag is aan een aantal regels en wetgeving onderhevig. Onderhande heeft u hier van het bestuur van onze vereniging een zogenaamde wm3 verklaring nodig. Voor het verstrekken van de wm3 verklaring vragen wij u het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

De keuze om een verlof aan te vragen of een wapen bij te kopen is geen zaak die u te licht zal moeten opvatten en u zal aan de wetgeving moeten voldoen. Wij verwachten van onze leden dat zij zichzelf verdiepen in de regelgeving en zelf op de hoogte zijn van wat wel en niet mag danwel kan. Zowieso dient u alvorens de aanvraag in behandeling word genomen ten minste 12 maanden volwaardig lid te zijn van onze vereniging (de aspirant persiode telt niet mee) en ten minste aan 18 schietoefeningen en 5 wedstrijden te hebben deelgenomen.

Ook aan het type wapen wat u voor handen mag hebben stelt de wetgever eisen en dat met name op het gebied van de duur van uw lidmaatschap. Meer info hierover vind u in de zogenaamde Circulaire wapens en Munitie CMW deze in oline vindbaar bij bijvoorbeeld de KNSA. Tevens zal u moeten aangeven welke discipline u gaat schieten met het wapen, en u kunt de officiele benaming van de beoogde discipline vinden op de website van de KNSA. (zoeken op disciplines)

het aanschaffen van een eigen wapen is versoepeld. De verplichte aankoop van een klein kaliber wapen is vervallen. Je mag nu meteen een Groot Kaliber Pistool of Groot Kaliber Geweer (niet semiautomatisch) kopen. Maar dit mag pas na twee jaar lidmaatschap. Wil je toch na één jaar al een eigen wapen hebben dan mag het alleen maar klein kaliber zijn.

Het bestuur van de vereniging doet zijn best uw aanvraag z.s.m. in behandeling te nemen echter het kan voorkomen dat de aanvraag enkele tijd in beslag zal nemen. Voor alle duidelijkheid het is alleen mogelijk voor leden van de Krommenieer S.V. A8 om een wm3 verklaring aan te vragen bij ons bestuur.

Download hier een C4 Formulier (aanvraag 1e verlof)

Download hier een C5 Formulier (aanvraag bijschrijving, reeds in het bezit van een verlof)

Als serieus schutter dient u aan te tonen dat u een uitzondering bent op het verbod aan burgers om vuurwapens te bezitten. Dit is een serieuze verantwoordelijkheid en derhalve dient u te weten wat de discipline waar u het wapen voor nodig heeft inhoud, het bestuur kan u hier niet mee helpen dit dient u zelf te onderzoeken. Groot kaliber 100meter disciplines mogen zowel bij ons op 50 meter beoefend worden als bij onze partners waarmee wij overeenkomsten hebben om deze op 100 meter te oefenen op locatie.

Download hier een overzicht van de door de KNSA gereglementeerde disciplines

Uw volledige voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw straatnaam en huisnummer (verplicht)

Uw Postcode en woonplaats (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Uw geboortedatum (verplicht)

Uw geboorteplaats en land (verplicht)

Uw email (verplicht)

U bent lid van onze vereniging sinds? zie pas (verplicht)

Het aantal schietbeurten in de afgelopen 12 maanden (verplicht)

Indien u reeds over een verlof beschikt uw verlofnummer:

Datum van afgifte:

Gemeente of regio van afgifte:

Merk van het wapen waarvoor u de Wm3 aanvraagt?(verplicht)

Type of model van het wapen waarvoor u de Wm3 aanvraagt?(verplicht)

Kaliber van het wapen waarvoor u de Wm3 aanvraagt?(verplicht)

Het nummer van het wapen waarvoor u de Wm3 aanvraagt?(verplicht)

Soort wapen waarvoor u de Wm3 aanvraagt?(verplicht)

Welke KNSA discipline gaat u schieten met het wapen waarvoor u de Wm3 aanvraagt? (verplicht, zie knsa.nl disciplines)

Bent u reeds in het bezit van een verlof? (verplicht)
Ja, ik heb reeds een verlof en zal hier onder het nummer invullenNee, ik heb nog geen verlof dit is mijn eerste aanvraag

Het nummer van mijn verlof is:

Mijn verlof is afgegeven door de Poltie te:

Mijn verlof is afgegeven op datum:

Doet u deze vraag ten bate van het zogenaamde "mede"gebruik van een vuurwapen: (verplicht)
NeeJa, deze aanvraag is voor mede gebruik van een wapen en ik vul dus bij de verkopende partij de gegevens van de hoofd verlofhouder in

Aanvullende eisen beide aanvinken voor begrepen:
"Ik ben verplicht een scan van de optiebon danwel een scan van een verkoopverklaring te mailen aan president@krsv.nl (aanvinken)Ik ben verplicht een zogenaamde C5 Verklaring in te vullen en deze mee te nemen naar de Politie.

Ik koop het wapen van deze persoon of wapenhandel (verplicht)

Het adres van deze persoon of wapenhandel (verplicht)

De postcode en woonplaats van deze persoon of wapenhandel (verplicht)

Het Telefoonnummer van deze persoon of wapenhandel (verplicht)

De email van deze persoon of wapenhandel (verplicht)

Het nummer van het verlof/Erkenning van deze persoon of wapenhandel (verplicht)

Dit verlof/deze erkenning is afgegeven door de politie te: (verplicht)

Ik heb nog een vraag over

Ik heb mijn huiswerk gedaan maar heb toch nog een vraag deze is

Is er mogelijk een reden waarom de afdeling korspscheftaken u het verlof zal weigeren (verplicht)
Nee, naar mijn beste weten zijn er geen enkele bezwaren mogelijk waarop de politie mijn verlof of deze bijschrijving eventueel zou kunnen weigerenJa, het zou kunnen wezen dat de politie mijn aanvraag zal afwijzen omdat ik in het verleden in contact ben gekomen met justitie. bijvoorbeeld voor het plegen van een misdrijf, het rijden onder invloed, een geweldsdelict, mijn psychische gesteldheid of andere zaak die dit in de weg kan staan. Ik zal hierover persoonlijk het bestuur inlichten.Ik snap dat het niet eerlijk antwoorden op deze vraag mogelijk gevolgen kan hebben voor mijn lidmaatschap bij de vereniging. en kan er vanuitgaan dat de door mij verstrekte informatie zorgvuldig behandelt zal worden.

Ik verklaar bij deze dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. Ik geef de krommenieer s.v. A8 volledige toestemming mijn persoonsgegevens te bewaren voor administratiedoeleinden.

Geef een reactie